Média a vzdělávání

Vzdělávání

JUDr. Filip Seifert, MBA

advokát, společník, zakladatel

 • Externí pedagog na Právnické fakultě Paneurópské VŠ (2013 – 2014)

 • Pravidelně školí klienty (zejména zaměstnance právnických osoby) v oblasti trestního práva a criminal compliance programů

 • Filip Seifert vystoupil dne 2.6.2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v odborném semináři na téma „Postavení státního zástupce v trestním řízení“ pořádaným Unií státních zástupců pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 • Filip Seifert vystoupil dne 30.5.2017 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Odborné diskusi na téma „Trestný čin znásilnění ve světle Istanbulské úmluvy“ pořádané ProFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.

 • Filip Seifert spolu se soudci Ústavního soudu, prezidentkou Soudcovské unie ČR, zástupcem nejvyššího státního zástupce se zúčastnil dne 18.5.2017 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně diskusního fóra “Veřejné vystupování právníků a jeho mantinely”.

 • Filip Seifert přednesl obsáhlý příspěvek a zúčastnil se panelové diskuse, spolu s například nejvyšším státním zástupcem ČR, na mezinárodní konferenci European Criminal Bar Association (ECBA), které se zúčastnilo 120 obhájců a trestních specialistů z celého světa, konané dne 22. dubna 2017 v Praze na téma „The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s data“.

 • Filip Seifert, spolu se zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, Právnické fakulty University Karlovy, Legislativní rady vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přednášel na konferenci Unie vydavatelů na téma „Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její vliv na činnost vydavatelů tisku“ konané dne 31.3.2017 v Praze“.
  (http://www.ceskamedia.cz/clanek/16999/vliv-novely-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-na-vydavatele)

 • Filip Seifert přednášel v rámci konference na téma „Vize budoucnosti práva“ pořádané spolkem SAMBA (Spolek Absolventů MBA, www.sambacr.cz) dne 17. 3. 2016 v pražském klubu Lávka. (http://www.sambacr.cz/aktualne/vize-budoucnosti-prava/”)

 • Filip Seifert přednášel v rámci konference na téma „Právo na obhajobu – teorie a praxe 21. století“ pořádané dne 1.10.2015 Unií obhájců ČR spolu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a Českou advokátní komorou. (https://www.youtube.com/watch?v=A-Veh0Zilfc)

 • Vystoupení na konferenci „Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování„ pořádané dne 13.3.2015 Vysokou školu finanční a správní o.p.s., Katedrou práva ve spolupráci s Ústavem kriminalistiky a forenzních disciplín.
Zavřít