top of page
Vyhledat

AK poskytuje komplexní poradenství k trestní odpovědnosti v souvislosti s koronavirem

AK nabízí poskytování poradenství ke všem otázkám souvisejícím s trestní odpovědností v souvislosti s šířením koronaviru. Vláda zařadila COVID-19 do nařízení vlády stanovující nakažlivé lidské nemoci. Šíření koronaviru tedy může být kvalifikováno jako trestný čin Šíření nakažlivé lidské nemoci či Šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti. Trestným jednáním je způsobení nebo zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí. Musí být způsobeno bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, což v dané situaci hrozí. Zásadní bude porušení zákazů, opatření a pravidel, tedy zejména karantény. Také ale mnoho provozů musí dodržovat v takové situaci určitá pravidla. Nedbalost zahrnuje i situaci, kdy pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl, což v dané informační úrovni je prakticky vyloučeno, aby nemohl vědět. V případě dopadů na zdraví (úmyslné přenesení nakažlivé choroby na jednotlivce) by se jednání dalo posuzovat i jako obecné ohrožení či ublížení na zdraví.
3 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Prohlášení ke kauze dopravních zakázek v Olomouckém kraji

Filip Seifert právně zastupuje Ing. Michala Záchu v souvislosti s vyšetřováním olomouckých dopravních zakázek. Klient poskytl vyšetřujícím orgánům veškerou vyžádanou součinnost a předal požadované mat

Právnická firma roku 2023

AK SEIFERT A PARTNEŘI získala v kategorii Trestní právo popáté v řadě ocenění Právnická firma roku 2023 – velmi doporučovaná kancelář. Děkujeme všem našim klientům a partnerům za podporu

Filip Seifert přednášel na konferenci Unie obhájců ČR

Dne 12.10.2023 proběhla v Bratislavě konference Unie obhájců ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pod názvem "Problémy a úspechy trestnej politiky a aplikačnej praxe obou štátov p

Σχόλια


bottom of page