Služby a reference

Trestní

Služby v oblasti trestního práva

Obhajoba fyzických i právnických osob

Criminal compliance program

Audit, příprava, implementace, školení, odpovědná osoba, monitoring, revize stávajících programů

Analýzy a konzultace

Posoudíme zamýšlenou obchodní či soukromou transakci či jednání z pohledu trestního práv

Trestní oznámení a zastupování poškozeného

Pomáháme poškozeným a osobám dotčeným trestním řízení, připravíme a podáme trestní oznámení a zastupujeme poškozeného v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či návrhu na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného.

Právní pomoc při úkonu trestního řízení

Poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení, například při podání vysvětlení, výslechu svědka, žádosti policejního orgánu o informace, domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, zajištění věcí atd.

Interní vyšetřování

Provádíme nezávislé vyšetřování podezření na nezákonné jednání v rámci právnické osoby, včetně posouzení věci a návrhů opatření a postupů.

Školení

Předáváme informace a zkušenosti o trestním právu.

Právní pomoc ve vykonávacím řízení

Reference

 • Daňové trestné činy – zejména zkrácení daně (např. DPH v řádu stovek miliónů Kč, obchody s naftou atd.)
 • Veřejné zakázky (v řádech stovek miliónů Kč, stavební, IT, zdravotní, sportovní dotace atd.)
 • Poškození finančních zájmů EU (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Zpronevěra (např. 1.2 miliardy, finanční instituce)
 • Dotační podvody (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Hospodářská soutěž – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (např. finanční instituce)
 • Porušení povinnosti při správě cizího majetku (v řádech stovek miliónů Kč, např. rozhodnutí statutárního orgánu či samosprávy)
 • Krádeže (všechny typy)
 • Podvody (v řádech stovek miliónů Kč až miliard, např. Fotovoltaické elektrárny)
 • Loupeže (v řádech stovek miliónů Kč)
 • Legalizace výnosů z trestné činnosti (např. v objemu 5,3 miliardy Kč)
 • Zajištění výnosů z trestné činnosti
 • Korupční trestné činy (např. kauza Nagyová)
 • Criminal compliance programy (např. u subjektu s více jak třemi tisíci zaměstnanci)
 • Obecné ohrožení (v řádech stovek milionů Kč, oběti na životech, např. požár tržnice, požár výrobní haly, firmy, výbuch plynu, požár hotelu)
 • Ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol za volantem)
 • Drogové trestné činy
 • Vražda
 • Usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví (zejména nehody)
 • Vydírání (podnikatelů, veřejně známých osobností atd., zastupování poškozených)
 • Znásilnění (včetně zastupování poškozených)
 • Obchodování s lidmi
 • Kuplířství
 • Rvačka
 • Pohlavní zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže (zastupování poškozených)
 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií
 • Svádění k pohlavnímu styku
 • Mediální kauzy
 • Ekologické trestné činy (staré ekologické zátěže)
 • Stalking
Zavřít