top of page

Články

Připravujeme či spolupracujeme na přípravě stanovisek, odborných článků a legislativy

JUDr. Filip Seifert, MBA

ADVOKÁT, SPOLEČNÍK, ZAKLADATEL

Připravuje či spolupracuje na přípravě stanovisek, odborných článků a legislativy v rámci Unie obhájců ČR (www.uocr.cz)

Je spoluautor publikace GŘIVNA, T. a kol. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016

Změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
(https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasadni-zmeny-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob-podzim-2016)

Mlčenlivost auditora ve vztahu k trestnímu řízení
(https://www.epravo.cz/top/clanky/mlcenlivost-auditora-ve-vztahu-k-trestnimu-rizeni-104282.html)

Sloupek Filipa Seiferta
(http://www.uocr.cz/sloupek-f-seiferta-k-zaplevelenemu-pravnimu-radu/)

Epravo magazín (EPRAVO.CZ)
Moderovaný rozhovor s kolegy na téma „Obsah a význam mlčenlivosti advokáta a její prolamování pohledem předních českých advokátů.“

Úsvit criminal compliance v České republice?
(https://www.epravo.cz/top/clanky/usvit-criminal-compliance-v-ceske-republice-103410.html)

Nese právnická osoba v trestním řízení důkazní břemeno?
(https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2016_E4_web.pdf)

Stát chce prodávat majetek obviněných
(https://www.epravo.cz/top/aktualne/stat-chce-prodavat-majetek-obvinenych-97725.html?mail)

Sedm statečných
(https://www.epravo.cz/top/efocus/sedm-statecnych-94703.html?mail)

JUDr. Jiří Váňa

ADVOKÁT, PARTNER

K odměňování státního zaměstnance za výkon funkce
(https://www.epravo.cz/top/clanky/k-zakazu-odmenovani-za-vykon-funkce-clena-ridiciho-nebo-kontrolniho-organu-obchodni-korporace-podle-zakona-o-statni-sluzbe-99703.html)

Právní pomoc advokáta při podání vysvětlení
(https://www.epravo.cz/_dataPublic/data/E-pravo_mag/2015_E1_web.pdf)

Mgr. Ondřej Cibák

SENIOR ADVOKÁT

Zvažované rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob z pohledu jejich Criminal Compliance programů
(https://www.epravo.cz/top/clanky/zvazovane-rozsireni-rozsahu-kriminalizace-jednani-pravnickych-osob-z-pohledu-jejich-criminal-compliance-programu-97056.html)

Veřejná evidence právnických osob – stručný přehled odsouzených právnických osob (https://www.epravo.cz/top/clanky/verejna-evidence-pravnickych-osob-strucny-prehled-odsouzenych-pravnickych-osob-98486.html)

bottom of page