top of page

Služby v oblasti
obchodní a občanskoprávní
agendy

Právní porady a řešení právních problémů, sepis listin a smluvní agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

Přípravy či revize dokumentů, zastupování při jednáních a např. úpravy smluv dle nového občanského zákoníku) právní rozbory (vypracování právních rozborů či revizních právních rozborů

Reference

 • Smluvní agenda (celá škála smluv, v řádu stovek miliónů Kč)

 • Právní stanoviska pro ústavního činitele

 • Právní asistence k fúzi, akvizicím či přeměnám společností (např. v objemu 500 miliónů)

 • Agenda při mezinárodních dodávkách ropných produktů do ČR

 • Agenda družstev

 • Statutární a licenční právní věci pro banku

 • Právní zajištění realizace největšího podzemního zásobníku plynu v Evropě

 • Pracovněprávní agenda (odvolání člena představenstva pojišťovny, interní vyšetřování, vznik, změna a zánik pracovního poměru)

 • Developerské projekty (v objemu cca 1 miliarda Kč)

 • Rozkladové komisi ministra zemědělství​

 • Vedení týmu právníků při komplexní reformě institucí resortu zemědělství dle usnesení vlády ČR

 • Due diligence při akvizicích a právní služby při akvizicích společností

 • Revize smluvní a korporátní dokumentace

1

TRESTNÍ

Obhajoba fyzických
a právnický osob, criminal compliance programy, zastupování poškozeného, právní pomoc při úkonu trestních řízení

2

SPORY

Sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

3

OBCHODNÍ

Právní porady a řešení právních problémů, sepis listin a smluvní agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

4

KORPORÁTNÍ

Korporátní agenda – komplexní právní pomoc obchodním korporacím, chod firmy, valné hromady, předpisy atd.

bottom of page