top of page

Služby v oblasti

sporů

Sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

Řešení sporů, zastupování v soudních, rozhodčích, správních či jiných řízeních, zastupování v arbitrážích

Reference

  • Spory o plnění (v objemu až 2 miliardy Kč)

  • Spory pracovněprávní

  • Spory o náhradu škody (včetně proti státu)

  • Insolvenční řízení (zastupování dlužníka i věřitele, např. zastupování státního podniku, stovky miliónů)

  • Správní žaloby (např. finanční správa, nečinnost obce)

  • Narovnání (např. v řádu miliard Kč)

  • Vymáhání pohledávek

1

TRESTNÍ

Obhajoba fyzických
a právnický osob, criminal compliance programy, zastupování poškozeného, právní pomoc při úkonu trestních řízení

2

SPORY

Sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

3

OBCHODNÍ

Právní porady a řešení právních problémů, sepis listin a smluvní agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

4

KORPORÁTNÍ

Korporátní agenda – komplexní právní pomoc obchodním korporacím, chod firmy, valné hromady, předpisy atd.

bottom of page