top of page

Náš tým

Mikova_Anna_polocelek_small.jpg

Anna Míková

OFFICE MANAGER

Anna Míková má několikaletou právní praxi z české advokátní kanceláře se zaměřením na generální praxi. Věnuje se trestnímu právu, působila také na trestním úseku u Obvodního soudu pro Prahu. Hovoří anglicky a má základy francouzštiny...

Gira_Dominik_polocelek_small.jpg

Dominik Gira

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT

Dominik Gira má několikaletou právní praxi z největší české advokátní kanceláře. Zaměřuje se na trestní právo a na právo ústavní...

Anna Holzbachová

PRÁVNÍ ASISTENTKA

Anna Holzbachová má několikaletou právní praxi z notářské kanceláře. Zaměřuje se na trestní právo. Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zúčastnila se studijního pobytu v anglickém Hastings a výměnného pobytu v německém Jeveru. Hovoří anglicky, německy a má základy italštiny...

bottom of page