top of page

Vzdělávání

Pravidelně školíme klienty v oblasti trestního práva
a criminal compliance programů...

JUDr. Filip Seifert, MBA

ADVOKÁT, SPOLEČNÍK, ZAKLADATEL

Externí pedagog na Právnické fakultě Paneurópské VŠ (2013 – 2014)

Pravidelně školí klienty (zejména zaměstnance právnických osoby) v oblasti trestního práva a criminal compliance programů

Filip Seifert vystoupil dne 2.6.2017 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v odborném semináři na téma „Postavení státního zástupce v trestním řízení“ pořádaným Unií státních zástupců pod záštitou Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Vystoupení na konferenci „Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování„ pořádané dne 13.3.2015 Vysokou školu finanční a správní o.p.s., Katedrou práva ve spolupráci s Ústavem kriminalistiky a forenzních disciplín.

bottom of page