top of page

Služby v oblasti trestního práva

Obhajoba fyzických i právnických osob

Compliance systémy

Audit, příprava, implementace, školení, odpovědná osoba, monitoring, revize stávajících programů

Analýzy a konzultace

Posoudíme zamýšlenou obchodní či soukromou transakci či jednání z pohledu trestního práva

Trestní oznámení a zastupování poškozeného

Pomáháme poškozeným a osobám dotčeným trestním řízení, připravíme a podáme trestní oznámení a zastupujeme poškozeného v trestním řízení, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či návrhu na zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného.

Právní pomoc při úkonu trestního řízení

Poskytujeme okamžitou a efektivní pomoc při jednotlivých úkonech orgánů činných v trestním řízení, například při podání vysvětlení, výslechu svědka, žádosti policejního orgánu o informace, domovní prohlídce či prohlídce jiných prostor a pozemků, zajištění věcí atd.

Vyšetřování a zajišťování důkazů

Provádíme nezávislé vyšetřování podezření na nezákonné jednání v rámci právnické osoby, včetně posouzení věci a návrhů opatření a postupů.

Školení

Předáváme informace a zkušenosti o trestním právu.

Právní pomoc ve vykonávacím řízení

Reference

 • Daňové trestné činy – zejména zkrácení daně (např. DPH v řádu stovek miliónů Kč)

 • Veřejné zakázky (v řádech stovek miliónů až miliard Kč, stavební, IT, zdravotní, sportovní dotace atd.)

 • Poškození finančních zájmů EU (v řádech stovek miliónů až miliard Kč)

 • Zpronevěra (např. 1.2 miliardy finanční instituce, stovky miliónů úvěry, miliardy ve finanční instituci)

 • Dotační podvody (v řádech stovek miliónů Kč)

 • Hospodářská soutěž – Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (např. finanční instituce)

 • Porušení povinnosti při správě cizího majetku (v řádech stovek miliónů Kč, např. rozhodnutí statutárního orgánu či samosprávy)

 • Krádeže (všechny typy a rozsahy)

 • Podvody (v řádech stovek miliónů až miliard Kč, např. fotovoltaické elektrárny, poškození firem, dědictví, investice, kryptoměny)

 • Loupeže (v řádech stovek miliónů Kč)

 • Legalizace výnosů z trestné činnosti (např. v objemu 5,3 miliardy Kč)

 • Zajištění výnosů z trestné činnosti (stovky miliónů Kč, mezinárodní prvky)

 • Korupční trestné činy (např. kauza Nagyová)

 • Compliance systémy  (např. subjekty s mezinárodní strukturou, tisíce zaměstnanců a navázaných osob)

 • Obecné ohrožení (v řádech stovek milionů Kč, oběti na životech, např. požár tržnice, požár výrobní haly, firmy, výbuch plynu, požár hotelu, požár garáží, požár centra soc. služeb apod.)

 • Ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol za volantem)

 • Drogové trestné činy - včetně mezinárodních

 • Vražda

 • Usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví (zejména nehody)

 • Vydírání (podnikatelů, veřejně známých osobností atd., zastupování poškozených)

 • Znásilnění (včetně zastupování poškozených)

 • Obchodování s lidmi

 • Kuplířství

 • Rvačka

 • Pohlavní zneužívání a ohrožování mravní výchovy mládeže (zastupování poškozených)

 • Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií

 • Svádění k pohlavnímu styku

 • Mediální kauzy

 • Ekologické trestné činy (staré ekologické zátěže)

 • Odpady - nakládání s odpady, poplatkové povinnosti, převozy

 • Stalking

 • Dopravní nehody

1

TRESTNÍ

Obhajoba fyzických
a právnický osob, criminal compliance programy, zastupování poškozeného, právní pomoc při úkonu trestních řízení

2

SPORY

Sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

3

OBCHODNÍ

Právní porady a řešení právních problémů, sepis listin a smluvní agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

4

KORPORÁTNÍ

Korporátní agenda – komplexní právní pomoc obchodním korporacím, chod firmy, valné hromady, předpisy atd.

bottom of page