Služby a reference

Spory

Služby v oblasti sporů

Sporná agenda ve všech právních oblastech, zejména práva obchodního a občanského

Řešení sporů, zastupování v soudních, rozhodčích, správních či jiných řízeních, zastupování v arbitrážích

Reference

  • Spory o plnění (v objemu až 2 miliardy Kč)
  • Spory pracovněprávní
  • Spory o náhradu škody (včetně proti státu)
  • Insolvenční řízení (zastupování dlužníka i věřitele, např. zastupování státního podniku, stovky miliónů)
  • Správní žaloby (např. finanční správa, nečinnost obce)
  • Narovnání (např. v řádu miliard Kč)
  • Vymáhání pohledávek
Zavřít