top of page

JUDr. Bc. Alexandra Bednářová

ADVOKÁTKA (externí spolupráce)

Alexandra Bednářová působí v advokacii a poté v justici od roku 2007. V roce 2013 začínala jako asistentka soudce na Obvodním soudu pro Prahu 1, dále působila na stejných pozicích na Městském a Vrchním soudu v Praze.

 

V roce 2017 složila odbornou justiční zkoušku, od roku 2020 působí jako advokátka se specializací na trestní právo. V praxi se zaměřuje zejména na hospodářskou a majetkovou trestnou činnost, korupční delikty a trestní právo daňové včetně trestní odpovědnosti právnických osob a zastupování poškozených v trestním řízení.

 

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci studia absolvovala program Erasmus na Freie Universität Berlin. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy rovněž složila státní rigorózní zkoušku v oboru trestní právo a na Katedře trestního práva absolvovala též první ročník doktorského studia.

 

Vedle práv vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

 

Hovoří anglicky a německy.

Cepova_Katerina_polocelek_small_edited.j

+420 721 367 535

  • LinkedIn
bottom of page