top of page

JUDr. Filip Seifert, MBA

ADVOKÁT, SPOLEČNÍK, ZAKLADATEL

Filip Seifert má více než pětadvacetiletou úspěšnou praxi v advokacii a justici, zejména pak v trestním právu. Působil jako asistent ministra spravedlnosti ČR a dále jako justiční čekatel Městského soudu v Praze. Složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní advokátní kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera.

 

Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti, a to jak z praxe z mnoha trestních kauz v celé oblasti trestního práva, tak z teorie. Zejména vykonává obhajoby fyzických i právnických osob společně s veškerými souvisejícími záležitostmi, včetně bezpečnosti či vyšetřování. Dále zastupuje poškozené v rámci účinného vyšetřování při řešení následků trestných činů. Specializuje se rovněž na trestní odpovědnost právnických osob a související compliance problematiku. V těchto oblastech také přednáší, školí a publikuje. Věnuje se i vzdělávání a legislativě. Vede týmy k řešení kauz, a to i mezioborové a mezinárodní.

 

Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Je členem akademické rady Compliance Academy. Je místopředsedou sekce pro právo trestní České advokátní komory. Je členem rekodifikační komise ministra spravedlnosti pro trestní řád a pracovní skupiny ministra spravedlnosti pro trestní politiku státu.

 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii.

 

Mluví anglicky.

Seifert_Filip_polocelek_small_2.jpg

+420 603 194 424

  • LinkedIn
bottom of page