top of page

Mgr. Martina Barešová

ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA

Martina Barešová působí jako advokátní koncipientka již od poloviny roku 2022, přičemž má zkušenosti z řady českých advokátních kanceláří, kde se věnovala hlavně právu obchodnímu a občanskému. Načerpala zkušenosti v oboru M&A, restrukturalizací holdingových struktur a jejich výstavby se začlením svěřenských fondů, věnovala se také insolvenčnímu právu a občanskému právu hmotnému se zaměřením na právo závazkové. Také se specializovala na generální praxi zaměřenou převážně na poskytování kompletního právního poradenství pro tuzemské i nadnárodní obchodní korporace. V rámci své praxe rovněž působila na trestním úseku u Obvodního soudu pro Prahu 8, a to jako stážistka u soudce.

Má zkušenosti v oboru trestního práva. V praxi se zaměřuje na obhajobu fyzických i právnických osob, zastupování poškozených osob v trestním řízení včetně vyšetřování. Zpracovává teoretické a praktické právní rozbory z oblasti trestního práva a poskytuje analytické služby.  

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hovoří anglicky, německy a má základy latiny.

Baresova_Martina_polocelek_small.jpg

+420 774 663 872

  • LinkedIn
bottom of page