top of page

Mgr. Ondřej Cibák

ADVOKÁT, PARTNER

Ondřej Cibák má více než desetiletou právní praxi z předních českých advokátních kanceláří. V oblasti trestního práva se věnuje obhajobě, ale zaměřuje se i na zastupování poškozených v trestním řízení včetně vyšetřování. Dále se významně věnuje compliance problematice. Zpracovává právní rozbory a stanoviska. Rovněž školí o trestním právu. Zastupuje v řízeních před Nejvyšším i Ústavním soudem.

 

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, přičemž v rámci programu Erasmus studoval také na University of Groningen, Faculty of Law (Nizozemsko).

 

Mluví anglicky.

Cibak_Ondrej_polocelek_small.jpg

+420 723 927 981

  • LinkedIn
bottom of page