top of page

Mgr. Bc. Zdenka Seemanová

SENIOR ADVOKÁTKA

Zdenka Seemanová má více než dvacetiletou praxi v trestním právu. Více jak 15 let působila u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky – Okresní ředitelství Policie, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Národní centrála proti organizovanému zločinu, daňová kobra, kde působila ve funkci vrchního komisaře a posléze rady v hodnosti podplukovník.

 

Věnovala se obecné kriminalitě – násilné a majetkové kriminalitě a následně hospodářské kriminalitě, výnosům z trestné činnosti a zejména daňové kriminalitě. Rovněž spolupracovala na přípravě znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, dále znaleckých posudků z oboru ekonomika, odvětví ekonomická různá, specializace daně.

 

Věnuje se i vedení účetnictví, zpracování kontrolních hlášení a daňových přiznání k DPH, DPFO a DPPO. Posledních 5 let působí v advokacii, kde se věnuje zejména obhajobě fyzických a právnických osob v kauzách všeho typu, zejména pak daňových.

 

Absolvovala Policejní akademii České republiky a Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

 

Mluví německy a slovensky.

Seemanova_Zdenka_polocelek_small.jpg

+420 606 021 806

  • LinkedIn
bottom of page