top of page

Zprávy a aktuality

Dne 12.10.2023 proběhla v Bratislavě konference Unie obhájců ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského pod názvem "Problémy a úspechy trestnej politiky a aplikačnej praxe obou štátov po rozdelení federáci", kde Filip Seifert, jakožto člen prezidia Unie obhájců ČR, přednášel na téma "Máme odvahu se poučit?"Katka se stala senior advokátkou naší kanceláře. Působí v advokacii od roku 2007 a zaměřuje se na trestní právo a komplexní poradenství včetně právnických osob a vyšetřování.

Zdenka se stala senior advokátkou naší kanceláře, kde působí více jak 5 let. Má více než dvacetiletou praxi v trestním právu a více jak 15 let působila u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

bottom of page