top of page

Zprávy a aktuality

Katka se stala senior advokátkou naší kanceláře. Působí v advokacii od roku 2007 a zaměřuje se na trestní právo a komplexní poradenství včetně právnických osob a vyšetřování.

Zdenka se stala senior advokátkou naší kanceláře, kde působí více jak 5 let. Má více než dvacetiletou praxi v trestním právu a více jak 15 let působila u Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.

Aktualizováno: 14. 11. 2023

Náš kolega advokát Mgr. Ondřej Cibák se stal partnerem naší advokátní kanceláře. Ondra je součástí našeho týmu již od počátku, věnuje se obhajobě v oblasti trestního práva a zaměřuje se i na zastupování poškozených v trestním řízení včetně vyšetřování.

bottom of page