top of page

Zprávy a aktuality

Kancelář měla možnost účastnit se velmi odborné konference k opravným prostředkům v trestním řízení, která byla pořádaná katedrou trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.Filip Seifert odpovídal na otázky, jak se na tento návrh Ministerstva spravedlnosti dívá, jaká pozitiva či negativa v něm spatřuje, zda je spíše pro, nebo proti tomuto návrhu řešení...


Filip Seifert odpovídal na otázky epravo.cz.


bottom of page